Medlemsinfo

Medelmsinformation


Medlemsavgift 2019: 50:-/person eller 100:-/familj.


Bli medlem genom att betala medlemsavgiften på bankgiro 5352-9632 eller betala på

Swish nr.: 123 553 072 0. OBS! Ange namn, adress och telefonnummer.


Välkommen som medlem!

Copyright ©  All Rights Reserved Mallbackens byalag