Styrelsen

Styrelsen i Mallbackens Byalag

Ordförande Kjell-Åke Larsson 0565 811 05

Vice ordförande Kenneth Andersson 070 681 10 95

Kassör Anders Bengtsson 073 029 02 06

Sekreterare Katarina Gåsste 073 204 12 18

Ledamot Vakant

Ledamot Ingegerd Eriksson 0565 800 36

Ledamot Carina Lindh 070 230 32 67

Ersättare Werner Frank 0565 810 22

Ersättare Lena Johansson 0565 811 59

Ersättare Lars Bredberg  0565 138 94Kommande styrelsemöten

2018

6 november kl. 19


Årsmöte 2019

24 februari

Copyright ©  All Rights Reserved Mallbackens byalag