Byakalender

Byakalende
Varje tisdag kl.10.00 arbetsdagar
30. september. Överlämnar vi bygdegården till Sunne kommun

20. oktober.Styrelsemöte

21. november   Julmarknad på Ramhea

 Julmarknaden är inställd på grund av Corona 

15 december. Styrelse möte