Styrelsen

Styrelsen i Mallbackens Byalag

Ordförande Vakant

Vice ordförande Kenneth Andersson 070 681 10 95

Kassör Anders Bengtsson 073 029 02 06

Sekreterare Katarina Gåsste 073 204 12 18

Ledamot Ingegerd Eriksson 0565 800 36

Ledamot Carina Lindh 070 230 32 67

Ledamot Timmy Kihlman 076 546 87 79 

Ersättare Werner Frank 0565 810 22

Ersättare Lena Johansson 0565 811 59

Ersättare Lars Bredberg  0565 138 94Copyright ©  All Rights Reserved Mallbackens byalag