Styrelsen

Styrelsen i Mallbackens Byalag

Ordföranden   Eddy Fridberg         070 530 18 81

Sekreterare   LarsBredberg                0730- 42 88 45

Kassör Jan Olof Svensson            070 264 80 91

Ledamot Ingegerd Eriksson           070 - 234 93 91

Ledamot Gunilla Eriksson             073-0913840 

Ersättare Werner Frank              076-1051590

Ersättare Lena Johansson            0730- 89 74 85

Ersättare  Margareta Svensson    076 818 2907

Ersättare    Marcus Lindberg         070   381 65 60 Copyright ©  All Rights Reserved Mallbackens byalag