Styrelsen

Styrelsen i Mallbackens Byalag

Ordföranden   Eddy Fridberg   070 530 18 81

Sekreterare   LarsBredberg             0565 13894

Kassör Jan Olof Svensson     070 264 80 91

Ledamot Ingegerd Eriksson 0565 800 36

Ledamot Gunilla Eriksson   0565 810 18 

Ersättare Werner Frank 0565 810 22

Ersättare Lena Johansson 0565 811 59

Ersättare  Margareta Svensson    076 818 2907

Ersättare    Marcus Lindberg    070   381 65 60 Copyright ©  All Rights Reserved Mallbackens byalag